Nieuws

Op deze pagina worden nieuwsberichten vanuit onze branche of ons bedrijf geplaatst

Mogen zuurstof en acetyleen naast elkaar opgeslagen worden?

Acetyleen en zuurstof worden in de bouw veel gebruikt voor las- en snijwerkzaamheden. Bij de verbranding van het brandgas acetyleen met zuivere zuurstof ontstaat een vlam met een hoge temperatuur, boven de 3000ÂșC. Hiermee is het het enige gasmengsel dat een verbrandingstemperatuur heeft die hoog genoeg is om staal te doen smelten en een aanvaardbare laskwaliteit te verkrijgen. Acetyleen en zuurstofmengsels zijn in bijna alle verhoudingen explosief. Zuurstof laat een vuur zeer fel branden en een mengsel van zuurstof en een brandbaar gas kan een explosie veroorzaken. Bovendien moet er gewezen worden op het gevaar van geconcentreerde zuurstof in de lucht. De brandbaarheid van omgeving en materialen kan hierdoor snel oplopen.

Bij de opslag van gasflessen moet voldaan worden aan de richtlijnen van PGS15, hoofdstuk 6 (Opslag van gasflessen).


Mogen zuurstof en acetyleen naast elkaar worden opgeslagen, zonder een scheidingsconstructie of bepaalde afstand?
Ja. Normaal gesproken mogen stoffen die een gevaarlijk mengsel opleveren niet bij elkaar opgeslagen worden. Bij gasflessen is een uitzondering gemaakt in hoofdstuk 6. Het achterliggende idee is dat de kans dat twee gasflessen tegelijkertijd zullen falen, de gassen met elkaar vermengen en worden ontstoken, verwaarloosbaar is. Het is echter van belang dat de gassen per gelijksoortige groep worden opgeslagen (dezelfde kleurencode) waardoor het omwisselen van gassen wordt voorkomen.

N.b. De kleurcode op de schouder van de fles is voor acetyleencilinders roodbruin en voor zuurstofcilinders wit met eventueel de letter N (= nieuw) erop; de kleur van oude zuurstofcilinders is blauw.


Voor meer informatie over de opslag van gasflessen, zie ons vorige nieuwsbericht.

GA TERUG
Snelle levering
Uitgebreid assortiment gasflessen op voorraad
Vertrouwd, korte lijnen, direct contact
Eigen vulstation